Referanslar

Akademik Geriatri Derneği

 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Avrupa Birliği

 

CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi)

  

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği

 

Deva İlaç

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Jonhson&Johnson

 

Med-kom Kongre İletişim ve Danışmanlık

 

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

 

TİHUD – Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 

TÜBİTAK

 

Türk Androloji Derneği

 

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

 

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

 

Viral Hepatitle Savaşım Derneği