Projeler

 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

 TÜBİTAK PROJELERİ

 • Türkiye’de Riskli Bölgelerdeki Erişkin Popülasyonda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin Seroprevalansı (KKKA PREV)

 İlgili yayınlara ulaşmak için tıklayın…

 • İlköğretim Çağı Çocuklarının Çevresel Kirleticiler ile Temas Durumları ve Sağlık Göstergeleri ile Davranış Üzerine Etkileri
 •  Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması (CREDIT)

 İlgili yayınlara ulaşmak için tıklayın…

 • Türkiye’de Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansının Araştırıldığı Toplum Tabanlı Araştırma (CREDIC)
 • Diabetes Mellitus’a Yatkınlık ile Psikoza Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DERNEK DESTEKLİ PROJELER

 • Türkiyede Hepatit A,B,C ve Delta Prevalansları ve İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Gözlemsel Çalışması (TRASD-IP RA-AS)
 • Atopik Dermatitli Hastalarda Oral LYP-010’un Çift Kör, Plasebo Kontrollü Doz-Bulma Çalışması
 • Türk Hekimleri Kohortu: Sık Rastlanan Kronik Hastalıklarda Prevelans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

 Tıklayın…

 • Türk Hekimleri Kohortu: Sık Rastlanan Kronik Hastalıklarda Prevelans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi İzlem Çalışması

 Tıklayın…

 • Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması
 • Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT)

 Tıklayın…

 • Türkiye’de Hipertansiyon Prevalansı Çalışması (PATENT2)

 Tıklayın…

 • Türk Toplumunda Hipertansiyon ve Tuz Alımı İlişkisi (SALTÜRK)

 Tıklayın…

 • Tuz Kısıtlamasının Renin Aktivasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması [Çapraz Tuz]
 • Türkiye’de Alt Üriner Sistem Semptomları/Benign Prostat Hiperplazisi ve Cinsel İşlev Bozukluğu Prevalansı Çalışması
 • Türkiye Huzurevleri ve Bakımevleri Nütrisyonel Durum Değerlendirme Projesi
 • Türkiye’de Prematür Ejakülasyon Prevalansı Çalışması
 • Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz (HT-TIR)

 Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz 2011

 Tıklayın…

 Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz 2010

 Tıklayın…

 Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz 2009

 Tıklayın…

 Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz 2008

 Tıklayın…

 • Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması (Hipertansiyon Hastaları Tansiyon Cihazı Çalışması)

 Tıklayın…

 • VHSD Otobüs Anket Çalışması
 • Tuz Tüketimi ve Gıda Kaynakları Çalışması

 Tıklayın…

DİĞER BÜYÜK PROJELER

 • Sosyal Değişim Sosyal Gelişim 2010
 • Sosyal Değişim Sosyal Gelişim 2011