Hizmetler

Hizmetler

Sağlık araştırmalarınında, faz 2, 3 ve Faz 4 alanında ve gözlemsel çalışmalar konusunda, neredeyse tüm terapötik alanlarda tecrübeye sahip Omega Pro ekibi ile çalışmalarınızın tasarımından, yürütülmesine kadar her aşamasından destek olmaktadır.

Çalışma Tasarımı/Protokol Tasarımı

Araştırma ürünün etkililik ve güvenliğini en iyi şekilde gösterebilmek için tasarımı yapılan çalışmalar için yerel gerekliliklere ve uluslararası kılavuzlara göre protokolü hazırlanır.
Hemen Başvur

Veri Toplama Formu (CRF) ve BGOF Tasarımı

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu (CRF) ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılır. 
Hemen Başvur

Etik Kurul ve TİTCK Dosyası Hazırlama

Etik kurul dosyası ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.
Hemen Başvur

Monitorizasyon ve Merkez Yönetimi

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere tolanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.
Hemen Başvur

Veri Yönetimi

Klinik çalışmalardaki veri yönetimi işlemleri çalışmanın kalitesi için oldukça önemlidir. Veri yönetimi ekibi tarafından oluşturulan sorgular, araştırıcılara iletilerek veriler ile ilgili tutarsızlıklar giderilerek  klinik çalışmaların kalitesini arttırılmaktadır.
Hemen Başvur

Elektronik Veri Toplama

Sağlık alanında çalışmalardaki veri toplama işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, veri kalitesi, veri işleme ve raporlama işlemlerinin en doğru şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
Hemen Başvur

Veri Girişi

Klinik çalışma devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır.
Hemen Başvur

İstatistik Analiz ve Raporlama

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, klinik çalışmalar ile toplanan verilerin analizlerini, çalışma amaçlarına uygun olarak yapılır.
Hemen Başvur

Yazılım Geliştirme

 Omega-Pro veri toplanması amacıyla değişik platformlar için özel yazılımlar geliştirmektedir. Özellikle sağlık ve sosyal projelerde bu tür projeler geliştiren Omega-Pro sektöründe ilk ve önemli projelere imza atmıştır.

Hemen Başvur